Over Ons

 

   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

  

Methodiek

GUERILLAKIDS werkt volgens een bepaalde formule om de creativiteit van kinderen te stimuleren. Een activiteit bij GUERILLAKIDS bestaat uit drie ingrediënten:

 

                   1.Confrontatie

We stappen de wereld van het proces binnen, door kinderen te confronteren met ontwerpvoorbeelden. We laten de kinderen ervaren dat de drempel om die wereld binnen te stappen eigenlijk heel klein is.

                2.Communicatie

De kinderen worden actief betrokken door ze vragen te stellen over het onderwerp, uit te dagen, te tonen welke vrijheid je hebt als kleine kunstenaar. Van belang is dat er aansluiting is bij hun eigen belevingswereld. Het zelf deelnemen aan het ontwerpproces bevordert hun eigen identiteit.

                         3. Creatie

Na het ontwerpproces volgt de uiteindelijke uitvoering, waarbij als een rode draad het onderwerp uitgewerkt wordt. De opdracht geeft kinderen de gelegenheid om op deze manier zelfstandig zin te geven aan hun creatie waar ze trots op zijn.